Tư vấn sự kiện

10 bước cơ bản lập kế hoạch cho một sự kiện

Cập nhật: 30-12-2014 01:24:16 | Tư vấn sự kiện | Lượt xem: 8506

Nội dung các bước có thể xem xét khi lên kế hoạch tổ chức sự kiện :


 

Bước 1: 

 • Xác định loại sự kiện / hoạt động mà bạn muốn làm.


Bước 2 :

 • Xác định mục tiêu của sự kiện và những gì bạn muốn đạt được.
 • Xác định mục tiêu và kết quả của sự kiện hay hoạt động.
 • Xác định đối tượng mục tiêu và điểm cần chú ý: Giáo dục, Y tế ...


Bước 3: 

 • Quyết định vào một ngày và thời gian cho các sự kiện hay hoạt động.


Bước 4: 

 • Hãy xem xét các vị trí và cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức sự kiện.
 • Xác định việc sử dụng không gian và sắp xếp chỗ ngồi và chỗ trống cần thiết cho sự kiện hay hoạt động.
 • Quyết định ai sẽ là người chịu trách nhiệm để đảm bảo cơ sở vật chất


Bước 5 :

 • Hãy xem xét thiết lập quan hệ đối tác với các tổ chức khác hoặc người dân hỗ trợ việc thực hiện các sự kiện.
 • Xác định vai trò của mình khi xác định quyết định quan trọng.

Bước 6 :

 • Tạo một khoản ngân sách cho sự kiện / chương trình.
 • Xác định các nguồn và các khoản doanh thu và chi phí tiềm năng.
 • Rà soát để chi phí thật sự thực tế và cần thiết và cập nhật doanh thu.


Bước 7 : Dự kiến thời gian sự kiện.

 • Vạch ra tất cả các quyết định cần thiết / hoạt động theo một thứ tự tuần tự từ điểm xem xét ban đầu để quyết định được hoàn thành và quyết định được thực thi.
 • Thông báo thời gian để tất cả mọi người tham gia thực hiện sự kiện này.


Bước 8: Xác định các quyết định quan trọng , tham khảo mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện dưới đây:

 • Xác định thứ tự của các hoạt động cần phải xảy ra tại sự kiện hay hoạt động.
 • Xác định xem ai sẽ thực hiện hoặc thực hiện các chương trình nghị sự.
 • Xác định các chủ đề của thông tin được chia sẻ.
 • Quyết định khung thời gian cho mỗi bài thuyết trình hay nói.
 • Quyết định loại thông tin liên lạc nên phối hợp với dẫn chương trình, khi nó cần phải xảy ra và ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi.
 • Xác định thiết bị cần thiết cho sự kiện hay hoạt động.
 • Xác định các nguồn tiềm năng để đảm bảo thiết bị cần thiết.
 • Đánh giá chi phí của thiết bị.
 • Quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm nhận và trả thiết bị.
 • Xác định những tài liệu cần thiết, và xác định các nguồn tiềm năng mua chúng.
 • Quyết định ai sẽ là người chịu trách nhiệm thu mua, chuẩn bị và lưu trữ các vật liệu.
 • Xác định những người sẽ nhận được giải thưởng.
 • Quyết định danh mục giải thưởng và xác định các nguồn để mua chúng.
 • Quyết định ai sẽ là người chịu trách nhiệm mua giải thưởng.
 • Xác định phương pháp sẽ được sử dụng để công bố công khai các sự kiện hoặc hoạt động.
 • Quyết định ai sẽ là người chịu trách nhiệm phát hành tờ rơi, thông cáo báo chí, email, vv
 • Quyết định ai sẽ là người liên lạc cho các yêu cầu thông tin công khai trên các sự kiện hay hoạt động.
 • Quyết định ai sẽ là người chịu trách nhiệm phổ biến các loại thông tin của sự kiện hay hoạt động.
 • Xác định phương pháp giao tiếp kết nối cho người trong tổ chức để sự kiện được tổ chức trơn chu


Bước 9 : Hãy xem xét những bổ sung các mặt hàng nếu cần thiết:

 • Thực phẩm
 • Âm nhạc
 • Huy chương
 • Hoa
 • Nhiếp ảnh / video
 • Dụng cụ làm sạch ...


Bước 10:

        Bạn đã lên kế hoạch tốt và sẵn sàng thực hiện. Chúc các bạn có một sự kiện thành công!

Liên kết
messenger Chat qua Messenger zalo Chat Zalo Gọi ngay: 0916.999.861