Tư vấn quảng cáo

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano vối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

Cập nhật: 23-11-2013 01:24:29 | Tư vấn quảng cáo | Lượt xem: 6994

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …………..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                             

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...............

1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………

Địa chỉ:.............................................................................................................

Điện thoại.................; Fax: .......................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số................. ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp...............

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………….

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm …

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………….

Điện thoại.................; Fax: ...........................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……….

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                                                                                                                   .................ngày..........tháng.........năm...........

                                                            Đại diện tổ chức, cá nhân        

   Ký tên đối với cá nhân(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Liên kết
Liên hệ
 • Địa chỉ: Hải Dương – Hotline: 0916 999 861
 • VP Hà Nội: 0936.992.103

  VP Hải Phòng: 0936.992.202

  VP Bắc Ninh, Bắc Giang: 0916.999.861

  VP Hưng Yên: 0936.992.106

  VP Hạ Long: 0936.992.101

 • Email: phutu118@gmail.com
 • Điện thoại: 0916.999.861
 • ZaloChat Zalo
 • Chat Facebook
 • Google Plus
CÔNG TY CỔ TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ QUẢNG CÁO PTC VINA
 • Địa chỉ: Hải Dương – Hotline: 0916 999 861
 • VP Hà Nội: 0936.992.103

  VP Hải Phòng: 0936.992.202

  VP Bắc Ninh, Bắc Giang: 0916.999.861

  VP Hưng Yên: 0936.992.106

  VP Hạ Long: 0936.992.101

 • Tel: 0916.999.861
 • Email: phutu118@gmail.com
 • Website: https://ptcvina.com
Liên kết

Thống kê truy cập

Online: 80

Hôm nay: 665

Ngày hôm qua: 555

Tổng lượt truy cập: 862900